Teamudvikling

Alle har ret til et godt team

Det er vigtigt for et team er velfungerende skal alle dets medlemmer have samme forståelse for retning, rammer, regler, roller, relationer og resultater for teamet.

Har dit team styr på følgende?

  • Teamet arbejder disciplineret ud fra en kendt, forstået og accepteret mission og veldefinerede mål
  • Faglige, erfaringsmæssige samt personlige ressourcer udnyttes optimalt
  • Teamet har aftalt en ansvarsfordeling i form af forskellige teamroller
  • Der eksisterer en optimal relation mellem personlige ressourcer og teamroller
  • Teamet fokuserer og håndterer grundlæggende nødvendige arbejdsprocesser
  • Forskellighed og mangfoldighed betragtes som en værdi
  • Teammedlemmerne kender, forstår, respekterer og værdsætter individuelle forskelle
  • Teamet forholder sig aktivt til interne balanceproblematikker i egen sammensætning
  • Der udøves ledelse i behørig overensstemmelse med teamets udviklingsstadie og behov