TeamDiamant - JBTA/MBTI

Sådan kortlægges teamets roller og ressourcer

Hvad er din naturlige rolle i teamsamarbejdet? 
- Er du visionsprofet, vedligeholder, analytiker eller idéformidler?   

Når opgaver løses i grupper og teams er det afgørende, at alle ved hvem, der har hvilket ansvar, så opgaverne løses til tiden og i rette kvalitet.

Gør det nemt at placere ansvaret i opgaveflowet

Få indsigt i hvem, der naturligt løser opgaverne hurtigt og effektivt, fordi "det er falder mig naturligt og nemt at løse lige præcist denne type opgave". Når vi løser opgaver, som vi finder "nemme at gå til", får vi mere for hånden. 

De 8 roller i TeamDiamanten 

TeamDiamanten sætter JBTA-analysens 16 typekoder i relation til otte teamroller, der følger et opgaveflow fra start til slut. 
Fra behovsafdækkeren, der identificerer behov hos interne eller eksterne kunder til vedligeholderen, der sikrer at den færdige løsning bliver driftet og kvalitetssikret.  

 Behovsdækkeren Værdiadvokaten  Visionsprofen    Ideformidler 
Analysatoren
Organisatoren   Realisatoren  Vedligeholderen

TeamDiamanten - 8 roller i samarbejdet

TeamDiamanten giver et overblik over teammedlemmernes mest og mindst foretrukne teamroller, og hvordan de spiller sammen.
Dermed er den et godt udgangspunkt for både sammensætningen af det nye og udviklingen af det etablerede team.


 
Projektleder Michelle Louise Christensen,
Københavns Ejendomme

"Det var investeringen værd at se, hvor vi som gruppe var stærke og svage, således vi kunne finde frem til at dække de svage områder.

Da vi fik gennemgået vores TeamDiamant viste den, at vi heldigvis ikke havde så store ”huller”.
Vi kunne hurtigt vi se, hvorfor projekter eller andet faldt til jorden på bestemte tidspunkter og at vi nemt kunne løse de gnidninger det havde givet. 

Jeg har lært at nogle gange er man nødt til at gå ind og tage en rolle, der ikke ligger en naturligt, men som kan være nødvendigt i forhold til helheden.

Jeg vil anbefale TeamDiamanten i teams, der arbejder tæt sammen og hvor der selvstændigt skal udarbejdes nye ideer eller rutiner."

Projektleder Michelle Louise Christensen, Københavns Ejendomme

 

Hvad er TeamDiamanten?

  • TeamDiamanten® er et struktureret visuelt værktøj til teamanalyse, teamtræning og teamudvikling!   
  • TeamDiamantens® formål er at binde Jungs typologi, som denne kommer til udtryk gennem JBTA (Jungiansk Baseret Type Analyse) eller MBTI (Myers Briggs Type Indikator), sammen med klassisk teamtænkning og teori.   
  • TeamDiamanten® linker de 16 typer sammen i en model for systematisk problemløsning og giver overblik over balancer og ubalancer i sammensætningen af teamet.
  • TeamDiamanten® fortæller, hvordan de 16 typer kan bringe hinandens bidrag og ressourcer i spil gennem 8 diamantfacetter eller roller.   
  • TeamDiamanten® er først og fremmest et procesværktøj, der kan understøtte erkendelse om udviklingsbehov, samt skabe grobund for dialog omkring udnyttelse af eksisterende ressourcer og blinde pletter, såvel individuelt som i teamet.    
  • TeamDiamanten® rykker på en gang tættere på den grundlæggende Jung og inkorporerer samtidig de nyeste tendenser indenfor typologien!