Løsninger, der præcist passer til dig

Aktiviteter, der skaber resultater

HVAD JEG GØR OG HVORDAN JEG GØR DET 

Når vi har aftalt hvad, der skal gennemføres og hvornår, gennemfører jeg aktiviteter, der passer præcist til dig og din organisation.

Aktiviteter, der engagerer, skaber læring og resultater

Måden kurser, foredrag, pep-talks, udviklingsforløb, seminar- og workshopsdage gennemføres på er, at skabe maksimal læring. Læring, som danner grundlaget for de ønskede forandringer. 
Mit udgangspunkt er, at der i en gruppe er forskellige måder at lære på. Derfor gennemføres aktiviterne på forskellige måder. 

Denne variation sikrer, at der sker størst mulig læring.

  •  Oplæg, der engagerer og involverer
  •  Stor involvering af deltagerne og mellem deltagerne
  •  Øvelser og gruppearbejde, der sikrer læring
  • Læring omsættes til konkrete handlinger
  • Det lærte kan bruges aktivt allerede næste arbejdsdag

Deltagerne siger...

"Det har været en fornøjelse at deltage i kurset. 

Fantastisk godt med afveksling i teori og praksis.

Dejligt med mulighed for pauser."

Jacob Kelvin Heman, Brugerrepræsentant i Driftpartnerskab Østerbro, Københavns Kommune

Deltagerne siger...

"Der har været en god blanding af tale og aktivitet (fysisk).

Jens har ikke holdt lange foredrag, men fået os til at tale og tænke!

Dejligt med nye øvelser - som samtidig også havde et formål!

Fint med korte pauser og at deltagerne er blevet kaldt sammen når tiden er gået."

Lone Andersen, MED-udvalg, Frederiksberg Kommune

Deltagerne siger...

"Tankevækkende og inspirerende at man kan rykke så langt på så kort tid. 

Dejligt at lære kolleger, partnere og brugere at kende på en hel ny måde. Ligeledes har det været tankevækkende, at lave øvelser, hvor man har stået i andres sko og set det fra en ny vinkel."

Christian Brejner, Københavns Ejendomme

Deltagerne siger...

"Det har åbnet os alle op, så man har set hinanden fra andre sider. Der er kommet mange gode ideer frem, som vi kan arbejde videre med.

Jens har været rigtig behagelig, det har været nemt at være sig selv."

Kenneth, Idrætsklubben i Greve