Fra gammelt til nyt mindset

Nyt mindset - forandringer, organisationsændringer og nye måder at tænke og handle på

Ændringer i organisationen, nye måder at løse de daglige opgaver eller yde service på, kræver at vi er omstillingsparate og er i stand til løse opgaverne bedre – sammen. 

Ændringerne kræver ofte at den enkelte skal tænke og handle på nye måder. Det betyder, at medarbejdere og leder skal have det, vi kalder et nyt mindset helt ind under huden.

Det nye mindset kræver, at den enkelte "forlader" det kendte og trygge i gamle vaner og skal til at opbygge nye.

Når det nye mindset ikke er forstået og der mangler ejerskab er nogle af tegnene: 

 • Manglende fælles standarder og manglende fælles kultur
 • Ikke tilstrækkelige informationer mellem medarbejdere og mellem ledelse og medarbejdere
 • Intern kommunikationsproblemer - ingen klare fælles pejlemærker for kommunikationen, mange skift i ansvarsfordelingen og misforståelser
 • Spildtid på at rette fejltagelser og lede efter manglende information
 

Sådan skabes et mindset, hvor der er ejerskab og fælles forståelse af de nye måder at tænke og handle på

Udgangspunktet er dine behov

Foredrag, pep-talks, workshops og kurser sammensættes så de passer til dine behov

Foredrag, pep-talks, workshops og kurser formidles i let forståeligt hverdagssprog og praktisk anvendelige redskaber til øjeblikkelig implementering i hverdagen.

Du får den skræddersyede løsning, som skaber den forandring fra gammelt til nyt mindset som du ønsker og som du har fortjent. 

Derfor skal du kontakte mig lige nu - så kommer jeg forbi dig og vi holder et uforpligtende møde om dine behov.

 

Tak for at du kontakter mig.Jens Christian Larsen

Tydelighed og vedholdenhed

Uanset om du allerede står med forandringerne eller skal til at begynde, så kan der skabes en fælles kultur, der er præget af

 • Tydelige standarder, fælles værdier og overbevisninger, der skaber den nye kultur
 • Informationer tilgår relevante personer i rette tid. En tæt kommunikativ kontakt mellem medarbejderne og mellem ledelse og medarbejder
 • Tydelig forventningsafklaring - hvem gør hvad til hvornår og hvem har det daglige ansvar
 • Tiden bliver brugt på at løse opgaver til gavn for kunder, brugere, borgere og kollegaer i organisationen

Markante resultater

Når det nye mindset er fuldt implementeret skaber det 

 • Fornyet arbejdsglæde samt fald i antallet af personer, der forlader eller tænker på at forlade organisationen
 • Mindre stress og øget trivsel
 • Forøget positiv feedback og tilfredshed fra kunder, brugere og borgere
 • Implementering af de daglige måder at håndtere opgaver - skaber tryghed og fælles standarder
 • Planer for opfølgning på det nye mindset, aftalte mål og synlige resultater