Lederudvikling

Tydelig og klar ledelse er kendetegnende succesfulde organisationer

 

 

Udfordringer

Som leder skal du forholde sig til en række situationer og du agerer i en foranderlig sammenhæng. Det er altafgørende, at du kan håndtere menneskelige, økonomiske og tekniske problemstillinger og sikre, at disse spiller sammen i forhold til fælles mål.  

Jeg tager udgangspunkt i, at ledelse forudsætter overblik og evnen til at kunne aktivere og motivere andre. Ledelseskompetence er derfor også en kompetence, der er tæt forbundet med lederens egen person og adfærd.  

Ledelsespraksis  

God ledelsespraksis forandrer sig i forhold til udviklingen i samfundet, den enkelte virksomhed og hos det enkelte menneske. Lederudvikling er derfor også tanken om, at de færreste ledere kommer igennem deres arbejdsliv uden behov for personlig og faglig udvikling.  

Effekt og udbytte  

Resultatet af et lederudviklingsforløb med mig er, at du som leder bliver bedre til at udnytte dine kompetencer, præferencer, personlighed og de personlige værdier i forhold til din virksomheds aktuelle situation, vision og strategi. 

Jeg skaber grobund for, at du kan få integreret en række nyttige værktøjer i din ledelsespraksis. Samtidig opbygger vi i samarbejde en udviklingsplan, der sikrer et løbende fokus på de valgte indsatsområder. 

Sådan gør jeg  

Behov for udvikling af lederkompetence sker i et samarbejde og som en udviklingsproces, der er integreret med din virksomheds/organisations strategiske situation. 

Jeg har et stærkt fokus på den enkelte leders personlighed og handlemønstre. Lederens resultater afhænger helt centralt af disse faktorer, og de har en væsentlig betydning for, hvilken form for lederudvikling, der er effektiv. 

Derudover har jeg rigtig gode erfaringer med at kombinere lederudvikling med forbedringsprojekter, hvor virksomheden identificerer strategiske forbedringsprojekter, som den afdelingsansvarlige leder og udvikler. 

Grundlæggende arbejder  jeg med lederudvikling gennem anvendelse af erfaringsbaserede, relationsbaserede og teoribaserede aktiviteter. 

Dette spænd er med til at sikre, at vores lederudviklingsproces påvirker forståelsesmønstre, engagement og konkrete handlinger hos lederen. 

Emner som fx 

 • Ledelse i en foranderlig verden  
 • Motivation af dig selv og dine medarbejdere  
 • Succesfuld ledelse - hvad er det?  
 • Lederen som rollemodel  
 • Når visioner skal omsættes til konkret handling  
 • Fra intention til handling  
 • Hvordan din ledelsesstil påvirker andre  
 • At finde din kerne for at udøve ledelse  
 • Hvad der motiverer dig og dine medarbejdere  

Form  

 • 1 til 1 sparring/coaching  
 • Workshop  
 • Kursus  
 • Udviklingsforløb inklusiv sparring/coaching  
 • Foredrag

Udgangspunktet er dine behov

 Enhver leder eller ledelsesteam unikke og derfor sammensættes de aktiviteter, der præcist passer til dig og dit ledelsesteams behov.

Jeg hjælper dig med at få defineret: 

 Hvad ønsker du at opnå?

 Hvorfor det er vigtigt?

 Hvordan skal det gøres?

 Hvem, der skal involveres?


 

Tak for at du kontakter mig.Jens Christian Larsen

Eksempler på emner, som jeg har løst for andre kunder:

Kommunikation

 • Formidling af budskaber, der skaber forandringer
 • Samenhængskraft og fælles kultur
 • Implementering af et nyt mindset - nye måder, at tænke og handle på
 • At komme fra værdi til hensigt og videre til den afgørende handling
 • Effektiv mødeledelse
 • Klar og tydelige kommunikation så misforståelser undgås
 • Fokus på at forstå inden at blive forstået
 • Anerkendelse i sprog og handling
 • Skabelse af gjest og naturlig lyst til at følge sin leder
 • Autentisk ledelse
 • Personligt lederskab

Samarbejde

 • Håndtering af konflikter
 • Sammentømring af nye teams
 • Opbyggelse af tillid og respekt i samarbejdet
 • Sammenhold og fokus på opgaven
 • Bæredygtige relationer
Trivsel
 • Forbedring af det psykiske arbejdsmiljø
 • Mere trivsel og arbejdsglæde på arbejdspladsen
 • Nedbringelse af sygefravær
 • Tydeliggøre for medarbejdere og ledere, at det er et personligt ansvar for at skabe "den gode arbejdsplads"
 • Forebyggelse og håndtering af stress

Personligt

 • Glæde, begjestring og energi
 • Vanebrud og opbyggelse af bæredygtige vaner